خدمات و پکیج های فیت تایم

ارائه انواع رژیم های غذایی که شامل:

کاهش وزن و چربی سوزی / افزایش وزن / فیتنس / باردهی و شیر دهی / بیماری ها: دیایت/کبد چرب/بیمار های گوارشی / رژیم کتوژنیک / برنامه های تمرین / تمرین در منزل  با هدف چربی سوزی / تمرین در منزل با هدف عضله سازی / تمرینات تخصصی رشته های ورزشی مختلف / تمرین در باشگاه

با معرفی ۵ نفر (در صورتی که شخص یک پکیج خریداری کند) دوره ۶۰ روزه فیت تایم را به صورت رایگان دریافت کنید.

با معرفی یک نفر (در صورتی که شخص یک پکیج خریداری کند) شما با ۱۰درصد تخفیف یک دوره را به انتخاب خود خریداری کنید.

با معرفی دو نفر (درصورتی که دوستان شما یک پکیج خریداری کنند) میتوانید با تخفیف ۲۰ درصدی یک دوره را به انتخاب خود خریداری کنید.